Search

میزان اندازه گیری فعالیت بدنی*

چگونه بدانیم به اندازه کافی فعالیت بدنی داریم؟ روشهای اندازه گیری ورزش متعدد است و بستگی به نوع ورزش محاسبه می شود. مثلا ورزش هوازی مثل دویدن می تواند با میزان انرژی - کالری- مصرفی بدن اندازه گیری بشود و ورزش قدرتی می تواند با حجم و میزان وزن جابجا شده در یک جلسه محاسبه شود.


آزمایشگاههای دانشگاهی و یا موسسه های ورزشی قادر به محاسبه های دقیق برای تحقیق و پیشرفت علم ورزش هستند. خبر خوب این که برای استفاده روزمره ورزش ما روشهای قابل اعتمادی وجود دارند. این روشها راهنمای خوبی می توانند باشند در جهت دادن برنامه ورزشی باشند. یک روش عملی اندازه گیری ورزش هوازی توجه به توانایی تکلم در حین راه رفتن، دویدن یا دوچرخه سواری است. ما برای کامل کردن جملات خود نیاز به ۷۰درصد حجم ریه خود داریم. زمانی که شروع به فعالیت می کنیم و بدن اکسیژن بیشتری برای عضلات در حال فعالیت لازم دارد، تنفس سریعتر شده و با افزایش شدت ورزش کم کم توانایی تمام کردن جملات کم و کمتر می شود. بستگی به مقدار تناسب بدنی شدت نفس نفس زدن افراد متفاوت فرق چشمگیری خواهد داشت. هر چه سطح توان تنفسی فرد بیشتر باشد نشانه توانایی بالای هوازی اوست که بنوبه خود یکی از معیارهای مهم سلامتی جسمانی می باشد. خبر خوب دیگر اینکه ما می توانیم با ورزش منظم روزانه میزان برداشت اکسیژن ریوی را بالا ببریم و در زمان حدود شش ماه این متغیر رو به افزایش خواهد بود. مشروط بر اینکه منظم ورزش کنیم و بمرور شدت ورزش را زیاد کنیم.*


اما برای شروع چگونه بدانیم که ورزش هوازی ما در حد نیاز بدنی ماست؟ اگر می توانیم با دوست خود - واقعی یا خیالی- براحتی صحبت کنیم شدت پیاده روی و یا دوچرخه سواری ما کمتر از نیاز بدن برای بهبود عملکرد قلبی- ریوی ماست. اگر بعد از سه جمله کوتاه سه کلمه ای یا شمردن تا ده نیاز به تنفس داریم ورزش با شدت متوسط محسوب شده و شدت مورد نظر را دارا می باشد.


در خلاصه میشود بیان کرد که برای بدست آوردن فواید ورزش نیاز به اندازه گیری شدت ورزش داریم. ورزش هوازی - مثل دویدن- بدون تغییر در تعداد و شدت تنفس بهبودی قابل توجهی در عملکرد قلبی-ریوی ممکن است نداشته باشد.*همیشه قبل از شروع ورزش جدید با تیم پزشکی-فیزیوتراپی خود مشورت کنید. هر فعالیت بدنی ورزشی هرچقدر بی خطر بنظر برسد می تواند باعث صدمه جدی به بدن گردد.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

گاهی ورزش کردن جایی در برنامه روزانه ما ندارد، حتی اگر هر روز بهش فکر می کنیم. عملی کردن نقشه های درون ذهن همیشه آسان نیست. گاهی روزها و هفته ها سپری می شوند و هر روز تاکید و تکرار می کنیم که "از فردا

Hi all, My name is Sarv and I am a personal trainer here at Marigold fitness. I have a bachelor's degree in Kinesiology from the University of British Columbia and am currently finishing my master's d

Hello, My name is Maryam and I'm a personal trainer at Marigold Fitness. I've been amazed with the human body my entire life. I chose to study medicine in my home country of Iran, where I studied and