Search

"از فردا شروع می کنم."

گاهی ورزش کردن جایی در برنامه روزانه ما ندارد، حتی اگر هر روز بهش فکر می کنیم. عملی کردن نقشه های درون ذهن همیشه آسان نیست. گاهی روزها و هفته ها سپری می شوند و هر روز تاکید و تکرار می کنیم که "از فردا ورزش را شروع می کنم." ولی به آن "فردا" هنوز نرسیده ایم.


چطور می توانیم عادت های بهتری را در برنامه روزانه جا بدهیم، شروع کنیم و عادت سالمتر را رها نکنیم؟ تغییر در وضع موجود آسان نیست و اگر تغییر را شروع کردیم نگه داشتن عادت جدید نیاز به تمرین و پشتکار دارد. وقتی می دانیم ورزش لازمه برای زندگی بهتر، سلامتی بیشتر و توان بهتر فکری و عملی مقداری از راه را طی کردیم. خوبه در این مرحله نگاه کنیم ببینیم چه چیزهایی جلو راه ورزش کردن ما را سد کرده اند؟ برنامه پرکار و شلوغ زندگی، قیمت وسایل لازم برای ورزش مدنظر یا موارد دیگر.


بعد از ارزیابی اینکه چه چیزی است که واقعا راه ما را برای تغییر بسوی ورزش منظم سد کرده، دنبال پیدا کردن راه حل باشیم. می توانیم از دوستان و آشنایان فعال که شرایط مشابه ما را دارند کمک بگیریم.


در حالی که منتظریم تا به "فردا" مورد نظر برسیم قدمهای کوچکی را شروع کنیم. سنگ بزرگ همیشه نشانه نزدن است پس از 'ده دقیقه راه رفتن روزانه' شروع کنیم. نتیجه این خواهد بود که ما یه برنامه ورزشی را شروع کرده ایم که بهتر از هیچ است. موفقیتهای بزرگ از یه محلی شروع می‌شوند. یه قدم کوچک رو به جلو.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

چگونه بدانیم به اندازه کافی فعالیت بدنی داریم؟ روشهای اندازه گیری ورزش متعدد است و بستگی به نوع ورزش محاسبه می شود. مثلا ورزش هوازی مثل دویدن می تواند با میزان انرژی - کالری- مصرفی بدن اندازه گیری بشو

Hi all, My name is Sarv and I am a personal trainer here at Marigold fitness. I have a bachelor's degree in Kinesiology from the University of British Columbia and am currently finishing my master's d

Hello, My name is Maryam and I'm a personal trainer at Marigold Fitness. I've been amazed with the human body my entire life. I chose to study medicine in my home country of Iran, where I studied and